Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 621201
Nazwa zawodu: Ogrodnik terenów zieleni
Synteza zawodu: Sadzi drzewa i krzewy ozdobne, zakłada trawniki i rabaty kwiatowe, karczuje i ścina drzewa, sadzi i przecina żywopłoty oraz wykonuje cięcia sanitarne drzew i krzewów liściastych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie prac pomocniczych przy wyznaczaniu ukształtowania terenu oraz prowadzenie robót ziemnych związanych z modelowaniem terenu wg uprzednio wyznaczonych poziomów i spadków;
- przygotowywanie terenu do obsadzeń: orka, nawożenie, grabienie, wyznaczanie miejsc do sadzenia drzew i krzewów oraz zakładanie trawników i kwietników;
- wykonywanie mieszanek z ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych wg podanej receptury;
- podcinanie darni i wycinanie jej w płyty różnych wymiarów oraz wykonywanie wg receptury mieszanek traw, a także przygotowywanie pokryw darniowych do obsadzeń trawnikowych; darniowania skarp;
- karczowanie i ścinanie drzew przy użyciu specjalnych maszyn i pił mechanicznych oraz przeprowadzanie cięć sanitarnych drzew i krzewów liściastych w parkach, zieleńcach i na ulicach, usuwanie konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych;
- sadzenie drzew i krzewów w parkach, zieleńcach i na ulicach;
- zakładanie trawników, ich nawożenie i pielęgnacja (strzyżenie);
- zakładanie i obsadzenie różanek oraz rabat bylinowych;
- obsadzanie waz kwiatowych;
- cięcie żywopłotów i szpalerów za pomocą sekatorów i noży mechanicznych;
- wykonywanie prac pomocniczych przy tworzeniu kwietników o skomplikowanym rysunku, rabat, parterów bylinowych oraz ich obsadzanie roślinami wskazanymi przez kierownictwo robót;
- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy materiale roślinnym: odchwaszczanie, nawożenie pogłówne, obcinanie przekwitłych kwiatostanów, opylanie i opryskiwanie środkami ochrony roślin za pomocą opylaczy i opryskiwaczy;
- koszenie trawników;
- zabezpieczanie drzew i krzewów na zimę przez pokrycie ziemią i różnymi materiałami.
Dodatkowe zadania zawodowe: - dokonywanie cięć formujących drzewa i krzewy;
- zakładanie ogródków skalnych w wyznaczonych na ten cel terenach;
- wykonywanie dróg ogrodowych za pomocą odpowiednich maszyn;
- odchwaszczanie, mechanicznie lub za pomocą herbicydów, dróg ogrodowych i placów parkowych;
- usuwanie skutków zimy w parkach, zieleńcach i na ulicach.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968690, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON