Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 612906
Nazwa zawodu: Opiekun dzikich zwierząt
Synteza zawodu: Opiekuje się dzikimi zwierzętami w cyrku, w rezerwacie lub w ogrodzie zoologicznym, zapewniając im obsługę, pielęgnację i żywienie odpowiednie do ich wymagań gatunkowych i osobniczych; prowadzi obserwacje zachowań i wnioskuje dalsze postępowanie; chroni rezerwat przed szkodnikami, drapieżnikami i kłusownikami.
Zadania zawodowe: - ocena zachowań, dostrzeganie nietypowych oraz innych niż zwykle reakcji, obserwacja kondycji i zdrowia zwierząt;
- umiejętne poskramianie agresji, przeciwdziałanie nudzie i apatii zwierząt;
- żywienie zgodnie z wymaganiami bytowymi, dokonywanym wysiłkiem, wiekiem i potrzebami gatunkowymi;
- utrzymywanie pomieszczeń w należytej czystości i temperaturze;
- przygotowywanie zwierząt do treningu, opiekowanie się zwierzętami po występach i treningach, przeprowadzanie i przenoszenie;
- zapewnianie prawidłowych warunków treningu i odpoczynku zwierząt w cyrku;
- utrzymywanie w należytej gotowości technicznej pomieszczeń, klatek, wybiegów, karmników, miejsc treningu oraz urządzeń pomocniczych dla zwierząt;
- poznanie terenu, położenia i ukształtowania rezerwatu;
- rozpoznanie specyfiki rezerwatu, zasiedleń fauny, występowania skupisk roślinności i miejsc gromadzenia się zwierząt;
- ocena liczby i różnorodności występowania okazów rezerwatowych szczególnie chronionych;
- ocena liczby osobników poszczególnych gatunków;
- ocena kondycji i potrzeb bytowych, dożywianie oraz opiekowanie się osobnikami starymi, opuszczonymi, chorymi lub okaleczonymi, zgodnie z wytycznymi w tej sprawie;
- nadzór nad przestrzeganiem przez osoby postronne regulaminu przebywania na terenie rezerwatu;
- opiekowanie się zwierzętami w czasie transportu;
- prowadzenie badań i obserwacji zlecanych przez władze nadrzędne oraz naukowców;
- prowadzenie badań kontrolnych, fotografowanie i opisywanie zaobserwowanych zdarzeń;
- współpraca z leśnikami, służbą weterynaryjną oraz naukowcami prowadzącymi badania;
- przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom;
- przestrzeganie przepisów sanitarnych podanych w specjalnych instrukcjach;
- udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w zagrożeniach oraz przy kontuzjach i skaleczeniach;
- ocenianie potrzeby zmian w obsłudze zwierząt, poprawy warunków ich pobytu w pomieszczeniach;
- dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu i pomieszczeń.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19317853, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON