Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 514301
Nazwa zawodu: Organizator usług pogrzebowych
Synteza zawodu: Zawiera i wykonuje zlecenia na sprzedaż usług i akcesoriów pogrzebowych na podstawie umów, porozumień i innych ustalonych z kooperantami form, zgodnie z obowiązującymi przepisami i cennikami; podejmuje własne i uczestniczy w innych działaniach na rzecz pozyskiwania klientów i ich obsługi w ramach działalności przedsiębiorstwa; zwalnia osoby zgłaszające zgon od wszelkich związanych z pogrzebem czynności, jeśli załatwienie żądanych usług leży w możliwości przedsiębiorstwa.
Zadania zawodowe: - zebranie od klienta informacji dotyczących: osoby zmarłego (wiek, wzrost, waga, stopień pokrewieństwa), możliwości finansowych rodziny zmarłego, miejsca pochowania i rodzaju ceremonii (wyznaniowa, świecka);
- przed przystąpieniem do sporządzania umowy-zlecenia poinformowanie osoby zgłaszającej się z kartą zgonu o możliwościach i kompetencjach przedsiębiorstwa w wykonaniu usług dotyczących: różnych rodzajów trumien, przewozu zwłok, organizacji pogrzebu na cmentarzu, kremacji zwłok, przechowywania zwłok, miejsc na cmentarzu, murowania grobów, zamawiania nabożeństw, zamieszczania nekrologów w prasie, drukowania klepsydr, zamawiania wieńców i wiązanek z żywych kwiatów, radiofonizacji otoczenia grobów w czasie pogrzebu, występów wokalno-muzycznych z podaniem orientacyjnych cen;
- sporządzanie umowy-zlecenia zgodnie z podjętymi decyzjami klienta, zadysponowanie przy kliencie odpowiedniej trumny wg katalogu i posiadanych wzorów z uwzględnieniem wzrostu i tuszy zmarłego, uzgodnienie tekstu napisów na tablicy, dokładnego terminu i miejsca dostawy trumny, zamówienie krzyża, autokarawanu do przewozu zwłok (z określeniem terminu i miejsca przewozu);
- zadysponowanie czynności przygotowawczych tj. mycia, ubierania, golenia, strzyżenia i ułożenia zwłok w trumnie, uzgodnienie z kancelarią cmentarza dokładnego terminu pogrzebu oraz zlecenie wykonania odpowiedniego grobu, uzgodnienie z klientami tekstu nekrologu w prasie, wykonanie klepsydr, wieńców i wiązanek z szarfami o treści wskazanej przez zleceniodawcę oraz ich dostawy w czasie i terminie na wskazane miejsca, zamówienie nabożeństwa żałobnego, ustalenie kontaktu z mistrzem ceremonii w celu uzgodnienia tekstu przemówienia i specjalnych życzeń związanych z samą ceremonią pogrzebową;
- załatwianie w terminie czynności pogrzebowych ujętych w umowie-zleceniu;
- wystawianie dla podwykonawców zleceń na wykonanie usług ujętych w umowie- zleceniu;
- dopilnowywanie całości organizacji pogrzebu;
- wystawianie rachunków dla zleceniodawcy;
- pobieranie należności za wykonaną usługę.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988026, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON