Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 413303
Nazwa zawodu: - obsługiwanie (użytkowanie) maszyn i urządzeń służących do przetwarzania informacji, takich jak zespoły komputerowe, oraz urządzeń do przygotowywania maszynowych nośników danych (tabulatory, kalkulatory, reproduktory, sortery);
Synteza zawodu: Wykonuje zadania związane z odprawą pociągów pod względem handlowym, tj. sprawdzaniem dokumentów przewozowych, ustalaniem taryf i należności, zgodnie z przepisami o odprawie przesyłek towarowych, oraz związane z gospodarką wagonami towarowymi.
Zadania zawodowe: - kompletowanie listów przewozowych i innych dokumentów towarzyszących wagonowi lub przesyłce, stosownie do składu wagonów określonego w wykazie wagonowym;
- przygotowywanie pakietów (worków) z dokumentami przewozowymi;
- przechowywanie i segregowanie dokumentów przewozowych odpowiednio do uruchamianych pociągów towarowych (mieszanych) lub wagonów włączanych do pociągu ;
- sporządzanie wykazów zdawczych, dotyczących grup wagonów przeznaczonych na poszczególne punkty ładunkowe stacji i przyległych szlaków;
- sprawdzanie składu przybyłych wagonów pod względem dokumentacji przewozowej, ustalanie taryf przewozowych i należności oraz konfrontowanie otrzymanych dokumentów przewozowych z wykazem wagonów w składzie;
- przekazywanie listów przewozowych wagonów loco do kasy towarowej lub wagonów skierowanych do innych stacji lub na inny posterunek odprawy pociągów;
- prowadzenie książki wagonów przetrzymywanych na stacji i zgłaszanie dyżurnemu ruchu przesyłek (wagonów) przetrzymanych ponad czas określony przepisami lub regulaminem stacji;
- zabezpieczanie i plombowanie drzwi wagonów ładownych, w których ujawniono brak lub uszkodzenie plomb;
- prowadzenie dokumentacji, dbałość o prawidłowy obrót dokumentów przewozowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20524745, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON