Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 411201
Nazwa zawodu: Operator procesorów tekstu
Synteza zawodu: Przyjmuje oraz nadaje korespondencję i informacje drogą telefoniczną i internetową ( teleks, telefaks, e-mail), w ruchu krajowym i międzynarodowym; nadzoruje sprawność techniczną i eksploatacyjną obsługiwanych urządzeń przekazujących tekst.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie sprawności technicznej obsługiwanego urządzenia;
- przyjmowanie korespondencji telefaksowej , teleksowej i elektronicznej;
- ustalanie prefiksu międzynarodowego oraz wskaźnika międzymiastowego;
- zestawianie połączenia z innym użytkownikiem sieci międzynarodowej lub krajowej;
- sprawdzanie prawidłowości wprowadzonego tekstu lub właściwego ułożenia przesyłanych dokumentów;
- wprowadzanie tekstu nadawanej korespondencji do internetu lub telefaksu (pisanie i formatowanie tekstu);
- nadawanie korespondencji (pobranie zamienników stacji docelowej);
- uzyskiwanie potwierdzenia odbioru przekazywanej korespondencji od stacji teleksowej lub telefaksowej na życzenie abonenta (za pośrednictwem służb technicznych);
- udzielanie informacji drogą teleksową lub telefaksową o numerach teleksów i telefaksów krajowych i międzynarodowych;
- informowanie o aktualnie obowiązujących cennikach za świadczone usługi w sieci krajowej i międzymiastowej;
- ewidencjonowanie nadawanej i odbieranej korespondencji;
- zawiadamianie adresata o nadejściu korespondencji;
- archiwizowanie nadawanej korespondencji na dyskietkach;
- sporządzanie wydruków z udzielonych informacji;
- pośredniczenie w zestawieniu połączeń w przypadku wystąpienia trudności w urządzeniach abonenta;
- rozliczanie pobranej przedpłaty za nadanie zleconej korespondencji oraz prowadzenie ewidencji wpływów;
- powiadamianie na bieżąco służb technicznych o awariach obsługiwanych urządzeń.
- wykonywanie w ograniczonym zakresie prac biurowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19948688, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON