Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 342904
Nazwa zawodu: Organizator widowni
Synteza zawodu: Pozyskuje zlecenia indywidualne i zbiorowe na sprzedaż biletów na imprezy i widowiska: artystyczne, rozrywkowe, sportowe, festiwalowe, handlowe itp., oferowane przez przedsiębiorstwa i agencje; prezentuje i promuje imprezy i widowiska; pośredniczy w sprzedaży biletów; zapewnia pełne wykorzystanie miejsc na widowni.
Zadania zawodowe: - poznawanie rynku potencjalnych klientów zbiorowych: przedszkoli, szkół, zakładów pracy, domów pomocy społecznej itp.;
- gromadzenie informacji o preferencjach potencjalnych klientów dotyczących repertuaru, oprawy muzycznej imprezy lub widowiska oraz występujących aktorów;
- oferowanie klientom zbiorowym i indywidualnym biletów na imprezy i widowiska;
- zapoznawanie się z repertuarem i jakością imprez oferowanych przez teatry, filharmonie, kabarety, rewie, zespoły muzyczne, przedsiębiorstwa i agencje oraz indywidualnych artystów;
- promowanie imprez i widowisk; rozsyłanie plakatów reklamujących imprezy i widowiska, prowadzenie bezpośrednich rozmów o walorach oferowanych imprez i widowisk; redagowanie ogłoszeń prasowych, radiowych i telewizyjnych itp. o imprezach i widowiskach;
- zawieranie umów z klientami zbiorowymi na sprzedaż biletów;
- prowadzenie rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami i agencjami organizującymi imprezy i widowiska;
- obsługiwanie telefonów, faksów, komputerów i kserokopiarek.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestniczenie w organizowaniu imprez i widowisk dla poszczególnych środowisk;
- wynajmowanie sal na imprezy i widowiska; współpraca z agencjami reklamowymi promującymi imprezy i widowiska.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20153022, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON