Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 342903
Nazwa zawodu: Organizator imprez sportowych
Synteza zawodu: Działając samodzielnie lub jako przedstawiciel klubu, związku sportowego bądź zawodnika, inicjuje i utrzymuje kontakty pomiędzy instytucjami sportowymi, innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz pośredniczy w zawieraniu umów dotyczących organizacji imprez sportowych, sponsorowania i reklamowania działalności sportowej, pozyskiwania reklamy dla zysku oraz przeniesień (transferów) zawodników na terenie kraju i poza jego granicami.
Zadania zawodowe: - gromadzenie informacji o wartości zespołów sportowych oraz poszczególnych zawodników w klubach sportowych;
- gromadzenie informacji o sytuacji finansowej. klubów i zawodników oraz ich aspiracjach sportowo-finansowych;
- opracowywanie propozycji rozgrywek pomiędzy klubami sportowymi oraz zawodnikami, korzystnych zarówno pod względem finansowym, jak i sportowym dla zainteresowanych stron;
- opracowywanie propozycji przeniesień (transferów) stałych oraz wypożyczeń zawodników z jednego klubu sportowego do drugiego;
- inicjowanie i organizowanie spotkań pomiędzy instytucjami sportowymi (głównie klubami) w sprawach rozgrywek towarzyskich oraz transferów;
- przygotowywanie merytorycznych i formalnie poprawnych umów, zawieranych przez zawodników, kluby sportowe i inne instytucje w sprawach stanowiących przedmiot negocjacji; negocjowanie umów oraz doprowadzanie do ich podpisania;
- wyszukiwanie sponsorów wspomagających materialnie klub lub konkretnych zawodników;
- organizowanie zyskownej działalności reklamowej przed i w trakcie imprez sportowych;
- promocja zespołów sportowych i zawodników;
- czuwanie nad realizacją zawartych umów, w granicach upoważnień zleconych przez kontrahentów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - podejmowanie innych zadań, służące m.in. lepszemu zaopatrzeniu zawodników lub klubu w sprzęt sportowy, korzystnemu pozyskiwaniu i udostępnianiu obiektów sportowych oraz ekonomicznie uzasadnionym kontaktom pozasportowym.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19313469, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON