Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341903
Nazwa zawodu: Organizator agrobiznesu
Synteza zawodu: Zajmuje się analizą celów i narzędzi polityki rolnej państwa oraz ich wpływem na działalność podmiotów gospodarczych sfery agrobiznesu, a także na rozwój obszarów wiejskich; analizą czynników kształtujących wielkość popytu, podaży i poziomu cen artykułów rolno-spożywczych na lokalnym rynku oraz na rynku krajowym i światowym; określaniem znaczenia instytucji rządowych i pozarządowych w regulowaniu rynku rolnego; pobudzaniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi; analizą opłacalności alternatywnych rodzajów działalności oraz rozwiązań organizacyjnych, techniczno-technologicznych i finansowych podmiotów sfery agrobiznesu.
Zadania zawodowe: - identyfikacja kluczowych uwarunkowań rozwoju podmiotów sfery agrobiznesu i obszarów wiejskich (naturalnych, techniczno-technologicznych, makro- i mikroekonomicznych, finansowych, prawnych, demograficznych, społeczno-kulturowych, międzynarodowych, w tym wynikających z koniecznych dostosowań do wymogów Unii Europejskiej);
- analiza wpływu samorządu terytorialnego na możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
- organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie działalności małych przedsiębiorstw w sferze agrobiznesu, określanie ich struktury organizacyjnej; rozpoznawanie rynku lokalnego, krajowego i światowego pod względem możliwości wejścia ze swoimi produktami lub usługami; ocena opłacalności uruchomienia konkretnej działalności (produkcyjnej, usługowej, handlowej, pośrednictwa finansowego itp.);
- prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w formie małych i średnich przedsiębiorstw;
- właściwy dobór rasy i typu użytkowego zwierząt gospodarskich, a także nasion i sadzeniaków roślin uprawnych; przygotowywanie pomieszczeń dla zwierząt stosownie do kierunku użytkowania; przygotowywanie gleby pod wysiew nasion i sadzeniaków;
- stosowanie zasad i form marketingowych do promowania swoich produktów i usług, a także w celu kształtowania dobrego wizerunku firmy;
- poszukiwanie alternatywnych, w stosunku do rolnictwa, form działalności produkcyjno-usługowej na obszarach wiejskich, uwzględniających naturalne uwarunkowania konkretnego obszaru;
- opracowywanie planów finansowych konkretnych przedsięwzięć: uruchamianej działalności, nowych inwestycji, zmian struktury produkcji i przedsiębiorstwa;
- zawieranie umów z bankiem na prowadzenie rachunku firmy, umów kredytowych oraz na inne usługi bankowe;
- zawieranie umów z dostawcami i odbiorcami produktów i usług o charakterze rolno-spożywczym; analizowanie i określanie warunków tych umów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołami współpracowników w komórkach zajmujących się planowaniem i organizacją dystrybucji towarów i usług w przedsiębiorstwach sfery agrobiznesu;
- samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego o dowolnej wielkości oraz małego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego i handlowego w sferze agrobiznesu;
- zajmowanie się doradztwem dla rolników i innych wolnych zawodów wykonywanych w sferze agrobiznesu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978660, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON