Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341502
Nazwa zawodu: Organizator obsługi sprzedaży internetowaej
Synteza zawodu: Organizuje zaprojektowanie i utworzenie strony www. w internecie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, zawierającej szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży towarach i usługach; rozpoznaje rynek pod względem oczekiwań klientów zainteresowanych zakupami przez Internet; udziela informacji klientom o towarach i usługach oraz o warunkach i formach sprzedaży; obsługuje klientów poprzez: przyjmowanie zamówień, przygotowanie zamówionego towaru w celu dostarczenia go do klienta, wystawienie faktury za towar, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie dokonanej transakcji.
Zadania zawodowe: - organizowanie opracowania projektu strony www. w internecie i jego wdrożenia;
- współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży z projektantem stron internetowych;
- przygotowanie projektów oraz zatwierdzanie informacji tekstowych o oferowanych towarach i usługach co do ich formy i treści; - rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez internet co do rodzaju i zakresu asortymentowego towarów oraz cen i kosztów sprzedaży;
- udzielanie pełnej informacji klientom o zakresie oferty towarowo-usługowej oraz o warunkach sprzedaży;
- pomoc nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów (doradztwo);
- reklamowanie internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej i w innych miejscach;
- przyjmowanie oraz rejestrowanie zamówień na towary i usługi; sprawna realizacja zamówień, w tym ich kompletowanie i grupowanie w celu racjonalizowania kosztów transportu towarów do klientów;
- wykonywanie czynności organizacyjnych i ekonomicznych związanych z realizacją transakcji, w tym: pakowanie towaru zgodnie z życzeniem klienta, wypisanie faktury, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie transakcji
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży internetowej, monitorowanie i analizowanie rynku; dostosowywanie oferty towarowej do potrzeb rynku;
- dbałość o efektywny poziom zapasów; współpraca z magazynierem w zakresie zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
- organizowanie sieci sprzedaży poprzez internet, w tym magazynów znajdujących się możliwie najbliżej potencjalnych klientów, w celu rozszerzenia rynku i zmniejszenia kosztów transportu towarów do klienta;
- załatwia reklamacje klientów dotyczące sprzedanych towarów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - projektowanie oraz wdrażanie stron www. w internecie przedstawiających oferty sprzedaży towarów i usług, pod warunkiem posiadania kwalifikacji w zakresie informatyki;
- kierowanie zespołem współpracowników w punkcie sprzedaży internetowej;
- pełnienie funkcji pełnomocnika firmy w zakresie sprzedaży internetowej;
- prowadzenie szkoleń w zakresie organizacji i funkcjonowania punktów sprzedaży internetowej;
- planowanie sprzedaży za pomocą internetu co do zakresu asortymentowego towarów i zasięgu rynkowego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976857, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON