Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341403
Nazwa zawodu: Organizator usług gastronomicznych
Synteza zawodu: Planuje, organizuje i prowadzi produkcję w zakładach gastronomicznych; sporządza plan produkcji, kalkulację oraz prowadzi produkcję wszystkich asortymentów potraw i posiłków; rozlicza produkcję zakładów gastronomicznych, organizuje i nadzoruje pracę magazynu oraz obsługę konsumenta.
Zadania zawodowe: ـ planowanie produkcji i ustalanie asortymentu potraw;
ـ dokonywanie organoleptycznej oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi;
ـ nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, w poszczególnych pomieszczeniach produkcyjnych;
-­ prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń produkcji gastronomicznej;
­- obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych, takich jak: urządzenia chłodnicze, grzewcze, mechaniczne i służące do obsługi konsumentów;
­- organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów, pracy magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym;
-­ organizowanie i nadzorowanie procesu produkcyjnego: odbioru jakościowego surowców i towarów, magazynowania, obróbki wstępnej, obróbki termicznej, wykończenia i dekorowania potraw, ekspedycji potraw;
-­ pobieranie prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych;
-­ nadzorowanie przestrzegania wymogów stanu sanitarnego oraz bhp w placówkach gastronomicznych;
-­ ustalanie asortymentu produkcji i sprzedaży nowych surowców i wyrobów według opracowanych przez siebie przepisów kulinarnych;
-­ układanie zestawów potraw i napojów z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia;
-­ ocena działalności placówki gastronomicznej oraz sprawowanie w niej kontroli wewnętrznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie własnej placówki gastronomicznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20524785, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON