Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 341401
Nazwa zawodu: Organizator obsługi turystycznej
Synteza zawodu: Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku oraz stymulując rozwój i racjonalizację infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.
Zadania zawodowe: - analizowanie rynku turystycznego i systemów obsługi klientów;
- zbieranie informacji oraz oglądanie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej;
- bieżące śledzenie własnej oferty i dostosowywanie jej do popytu wraz z kształtowaniem popytu na usługi turystyczne;
- określanie własnej polityki handlowej, w tym polityki ofert, cen, sprzedaży, standardów i zasad gwarancji jakości, kultury obsługi klienta, oraz wytycznych w zakresie współpracy z kontrahentami;
- selekcjonowanie ofert usługodawców pod kątem przygotowania własnego produktu oraz programowanie imprez lub usług przeznaczonych do sprzedaży z wolnej akwizycji;
- negocjowanie, konsultowanie merytoryczne i prawne oraz zawieranie umów z gestorami usług turystycznych i paraturystycznych, zapewniających realizację strategii firmy;
- negocjowanie zasad finansowych, terminów potwierdzeń i warunków rezygnacji oraz zamawianie usług programowych i fakultatywnych;
- przyjmowanie zleceń klienta, opracowywanie programów, kalkulacji i warunków realizacji oraz realizowanie zaakceptowanych przez klienta usług lub imprez turystycznych;
- przekazywanie do sprzedaży przygotowanych i potwierdzonych imprez oraz określanie sposobu i warunków ich dystrybucji;
- prowadzenie korespondencji handlowej, informacyjnej i kurtuazyjno- okolicznościowej z kontrahentami i klientami;
- zlecanie nadzoru nad realizacją imprez pilotom, przewodnikom lub innym przedstawicielom organizatora;
- rozliczanie świadczonych usług z kontrahentami i pilotami, ustalanie finansowych i handlowych efektów imprezy;
- prowadzenie kartotek klientów i kontrahentów;
- opracowywanie systemów motywacyjnych dla akwizytorów i promocyjnych dla klientów;
- informowanie klientów o warunkach uczestnictwa, programie i jakości usług, a także możliwości i zasadach wykupienia dodatkowych świadczeń, udzielania zniżek, pobierania opłat z tytułu rezygnacji i innych interesujących turystów problemach;
- stwarzanie systemów obsługi klienta adekwatnych do wyznaczonych zadań handlowych, w tym opracowywanie i bieżąca aktualizacja instrukcji, zarządzeń, wytycznych, wzorcowych dokumentów i ich obiegu, precyzujących sposób realizacji przez pracowników szczebla wykonawczego zasad handlowo- eksploatacyjnych;
- opracowywanie założeń i zlecanie lub prowadzenie akcji promocyjno-reklamowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, przygotowywanie materiałów na potrzeby kierownictwa firmy oraz public relations, zlecanie wydawania katalogów i ulotek prezentujących ofertę;
- nadzór nad przestrzeganiem jednolitych systemów handlowo-eksploatacyjnych, kontrole merytoryczne i instruktaż podczas lustracji jednostek, bazy i świadczonych usług;
- krytyczne rozpatrywanie skarg i wniosków klientów, kontrahentów i publikatorów, dążenie do usunięcia ich przyczyn;
- organizowanie szkoleń, narad handlowych i eksploatacyjnych w celu wymiany doświadczeń;
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi oferentami nowych rozwiązań systemowych w turystyce, opracowywanie planów i analizowanie efektywności tych rozwiązań;
- uczestniczenie w konferencjach, targach, giełdach, sympozjach i innych specjalnych imprezach związanych z turystyką i obserwowanie sytuacji na rynku turystycznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - ustalanie celowości, zasad i ewentualne wdrażanie systemów funkcjonowania centralnego touroperatora i/lub centralnej dyspozycji miejsc w oferowanych imprezach i usługach krajowych;
- uczestniczenie w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji i zrzeszeń turystycznych, wydawanie biuletynów i pism specjalistycznych;
- wykonywanie czynności: touroperatora imprez krajowych i/lub zagranicznych, referenta biura turystycznego, pracownika informacji turystycznej, organizatora konferencji, referenta ds. rezerwacji biletów, organizatora usług hotelarskich.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965875, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON