Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 322701
Nazwa zawodu: Operator systemów sterylizacyjnych artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
Synteza zawodu: Wyjaławia (sterylizuje) artykuły sanitarne, sprzęt i aparaty medyczne w celu zniszczenia lub usunięcia wszystkich drobnoustrojów wraz z zarodnikami, z zastosowaniem czynników fizycznych i chemicznych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie materiałów, bielizny, rękawiczek, opatrunków i narzędzi chirurgicznych do sterylizacji (dekontaminacja wstępna, mycie, dezynfekcja, suszenie, segregowanie, pakowanie);
- obsługa urządzeń do maszynowego mycia dezynfekcyjnego (np. płuczki, myjki ultradźwiękowe, myjki mechaniczne, myjki ciśnieniowe itp.);
- kwalifikowanie artykułów sanitarnych do zastosowania odpowiednich metod i technik sterylizacyjnych;
- przeprowadzanie sterylizacji metodami: wyżarzania, opalania, suchym gorącym powietrzem, parą bieżącą i parą pod ciśnieniem, metodą sączenia przez filtry bakteriologiczne, tlenkiem etylenu, formaldehydem i plazmą;
- oznakowywanie wyjałowionych narzędzi i materiałów, prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
- zabezpieczanie wyjałowionego materiału do przechowywania (np. umieszczanie w hermetycznie zamkniętych pojemnikach);
- przeprowadzanie kontroli skuteczności procesów wyjaławiania przy użyciu metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, wg obowiązujących norm;
- czyszczenie i konserwacja aparatury używanej do dezynfekcji i sterylizacji;
- utrzymanie ścisłej współpracy z pracownikami nadzoru oraz innym personelem medycznym;
- przeprowadzanie sterylizacji zgodnie z zapotrzebowaniem i terminarzem;
- przestrzeganie w procesie wyjaławiania zasad higieny i aseptyki (przestrzeganie zasad higieny osobistej itp.);
- prowadzenie odkażania (dezynfekcji) z zastosowaniem preparatów chemicznych (kwasy, aldehydy, preparaty chlorowe, związki fenolowe, nadtlenowe itd.) dopuszczonych przez PZH;
- wykonywanie sterylizacji w tzw. sterylizacyjnym procesie walidowym, tj. objętym dokumentacją walidacyjną zgodną z normami polskimi i europejskimi;
- stosowanie się do regulacji merytoryczno-prawnych w obszarze inspekcji sanitarnej, dozoru technicznego, inspekcji farmaceutycznej, ustawy wytwarzania wyrobu medycznego itd.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie dezynsekcji przy użyciu środków chemicznych zwanych insektycydami (np. artykułów spożywczych w magazynach).Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957927, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON