Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 712401
Nazwa zawodu: Brukarz
Synteza zawodu: Brukuje, naprawia, rozbiera nawierzchnie ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z dokumentacją techniczną;
- ocenę i segregację kamienia, cegły klinkierowej, płyt kamienno-betonowych i kostki betonowej, z uwzględnieniem łupliwości, ścieralności i ciężaru właściwego;
- gromadzenie i dobieranie żwiru, piasku, tłucznia i odpowiednie ich składowanie;
- wyznaczanie profili podsypek i wszelkiego rodzaju nawierzchni za pomocą krzyży niwelacyjnych, łat z poziomicami itp.;
- zabezpieczanie i oznakowanie miejsca robót;
- transport i rozmieszczanie materiałów w obrębie stanowiska pracy;
- ustawianie pod sznur bloków obramowujących nawierzchnię;
- niwelowanie terenu, wykonywanie wykopu lub nasypu;
- układanie podkładu pod bruk, ubijanie podkładu i nawierzchni ręczne lub mechaniczne, wiązanie i spoinowanie;
- układanie nawierzchni wszelkiego rodzaju wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych;
- brukowanie powierzchni skarp, rozjazdów tramwajowych i przejazdów kolejowych;
- wykonywanie nawierzchni mozaikowych;
- obmiar robót drogowych;
- naprawianie i konserwowanie sprzętu.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19957600, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON