Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3227
Nazwa zawodu: Operatorzy aparatury medycznej
Synteza zawodu: kontrolują pracę aparatury i urządzeń technicznych stosowanych do celów diagnostycznych i terapeutycznych, wykonują zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym.
Zadania zawodowe: - wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych, przygotowaniem pacjenta oraz sprzętu, instrumentów, materiałów fotograficznych itp.;
- wykonywanie badań elektrokardiologicznych, audiometrycznych, termograficznych, ultrasonograficznych itp.;
- wykonywanie - w zakresie radioterapii - napromieniowania leczniczego specjalistyczną aparaturą, substancjami radioaktywnymi, zgodnie z zaleceniem lekarza;
- opracowywanie dokumentacji techniczno-medycznej (kardiogramy, klisze rentgenowskie, zapisy na taśmach, opisy);
- samodzielną ocenę niektórych wyników badań, np. ocenę wyników ciśnienia krwi;
- prowadzenie rejestracji pacjentów, zabiegów oraz gospodarki materiałowej;
- przygotowywanie aparatury i przeprowadzanie krążenia pozaustrojowego oraz wspomaganie krążenia w ramach ścisłej współpracy z zespołem prowadzącym zabieg kardiochirurgiczny, hemofiltrację;
- obsługiwanie, konserwację i kontrolowanie aparatury oraz urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych;
- wykorzystywanie wiedzy o sprzęcie technicznym oraz zasad i praktyki medycznej do identyfikacji i rozwiązywania problemów powstałych w czasie pracy, przy utrzymywaniu w ruchu aparatury i urządzeń medycznych;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971801, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON