Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314305
Nazwa zawodu: Operator pokładowych urządzeń specjalnych
Synteza zawodu: Jako członek załogi pomocniczej statku powietrznego operuje podczas lotu urządzeniem specjalnym, stanowiącym wyposażenie statku i przeznaczonym do wykonania określonej pracy, np. urządzeniem aerofotogrametrycznym, agrolotniczym, gaśniczym, geofizycznym itd.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie sprawności urządzenia specjalnego, w które wyposażony jest statek powietrzny przez upewnienie się, że jego wymagana obsługa techniczna została dokonana, a także przez odpowiednie oględziny i próby funkcjonowania oraz zgłaszanie dostrzeżonych usterek właściwej służbie technicznej;
- prowadzenie rejestru pracy urządzenia i występujących usterek, obsługa techniczna urządzenia i usuwanie jego usterek oraz prowadzenie związanej z tymi czynnościami dokumentacji;
- uczestniczenie w odpowiednim zakresie w rozliczaniu rozchodu materiałów zużywanych przez urządzenia przy wykonywaniu pracy specjalnej;
- wykonywanie, pod nadzorem dowódcy statku powietrznego, czynności technicznego przygotowania do lotu, polegających na zapoznaniu się z celem specjalnej pracy z powietrza, wykonywaniu obliczeń technicznych, w tym obliczaniu stosowanych nastaw i regulacji urządzenia specjalnego, oraz załadowaniu odpowiedniej ilości materiałów albo zleceniu tych czynności właściwej służbie technicznej;
- operowanie urządzeniem specjalnym podczas lotu, bieżące śledzenie zużycia materiałów i prawidłowości funkcjonowania urządzenia, meldowanie dowódcy statku powietrznego o wystąpieniu zakłóceń;
- wykonywanie czynności ratowniczych, określonych instrukcjami lotniczymi, w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania albo wodowania, wypadku statku powietrznego;
- wykonywanie innych czynności podczas lotu, przewidzianych dla członków załogi pomocniczej odpowiednią instrukcją lotniczą lub techniczną, np. prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej ze współdziałającymi służbami nielotniczymi; wykonywanie czynności zleconych przez dowódcę statku powietrznego, nawet jeśli nie wchodzą w zakres normalnych obowiązków;
- sporządzanie sprawozdań dotyczących wykonanych prac specjalnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia - prowadzenie szkoleń kandydatów na operatorów pokładowych urządzeń specjalnych lub pełnienie funkcji inspektora pracy tych operatorów lub kierownika zespołu operatorów urządzeń specjalnych w grupie lotniczej, wydziale albo przedsiębiorstwie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19334819, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON