Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314207
Nazwa zawodu: Oficer pokładowy
Synteza zawodu: Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie planów ładunkowych, nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem statku;
- sporządzanie wykazów potrzeb remontowych i prac konserwacyjnych statkowych urządzeń przeładunkowych, wyposażenia przeładunkowego, ratowniczego i ppoż. oraz sprawowanie nadzoru nad ich przeprowadzaniem przez załogę i pracowników stoczniowych;
- pełnienie wacht morskich i portowych;
- uzupełnianie i aktualizacja wydawnictw nawigacyjnych, wyposażenia nawigacyjnego, ratunkowego, medycznego, ppoż. i eksploatacyjnego;
- szkolenie członków załogi statku w zakresie przepisów bhp, posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi oraz sprzętem ppoż.;
- organizacja pracy podległej załogi pokładowej;
- sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej, remontowej, konserwacyjnej i dotyczącej załogi;
- kierowanie, zgodnie z poleceniami kapitana statku, operacjami cumowniczymi i kotwiczenia;
- opracowywanie i aktualizacja rozkładów alarmowych, przygotowywanie i nadzór nad wykonywaniem przez załogę zadań alarmów ćwiczebnych, udział w alarmach.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987486, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON