Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 3142
Nazwa zawodu: Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
Synteza zawodu: Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni dowodzą statkami i podobnymi jednostkami pływającymi, prowadzą ich nawigację oraz sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i porządkiem portowo-żeglugowym w porcie, na redzie i torach podejściowych, jak też nad rybołówstwem morskim na akwenach podległych kompetencji dyrektora urzędu morskiego.
Zadania zawodowe: - dowodzenie i nawigowanie statkami i innymi jednostkami pływającymi na morzu lub wodach śródlądowych;
- branie udziału w obserwacjach morskich; nawigację jednostek pływających z portu, do portu oraz przez kanały, cieśniny i inne wody, na których konieczne są specjalne umiejętności;
- zapewnianie bezpiecznego załadowania i rozładowania towarów oraz nadzorowanie stosowania przepisów bezpieczeństwa przez załogę i pasażerów;,br> - sprawowanie technicznego nadzoru nad naprawami i utrzymaniem w ruchu statku, celem zapewnienia zgodności z odpowiednimi instrukcjami i przepisami;
- wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych z zakresu eksploatacji i nawigacji statków do identyfikowania i rozwiązywania problemów powstałych w czasie pracy;
- uzupełnianie zapasów okrętowych i rekrutację w razie potrzeby załogi oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej;
- nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi oraz porządkiem portowo-żeglugowym w porcie, na redzie i na torach podejściowych;
- nadzór nad transportem i przeładunkiem materiałów niebezpiecznych;
- nadzór nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczeniem mienia znalezionego lub wyrzuconego przez morze;
- przeprowadzanie inspekcji statków w aspekcie wymaganego stanu technicznego i właściwego wyposażenia oraz kwalifikacji zawodowych członków załogi; - przeprowadzanie kontroli stanu oznakowania nawigacyjnego i urządzeń sygnalizacyjnych na morskich trasach wodnych i szlakach żeglugowych śródlądowych dróg wodnych;
- przeprowadzanie inspekcji statków rybackich na łowiskach w zakresie: posiadanego zezwolenia na wykonywanie rybołówstwa morskiego, używanych narzędzi połowowych i wielkości połowu ryb niewymiarowych;
- kontrolowanie, czy wyładowywane, składowane i transportowane ryby odpowiadają normom prawnym dotyczącym wymiaru i okresu ochronnego;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19294017, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON