Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314103
Nazwa zawodu: Oficer mechanik statku morskiego
Synteza zawodu: Sprawuje funkcję kierowniczą w dziale maszynowym statku morskiego, organizuje i nadzoruje pracę załogi maszynowej, w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej silnika głównego i urządzeń pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką morską.
Zadania zawodowe: - obsługa, konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń statkowych;
- przygotowywanie specyfikacji remontowych oraz nadzór nad wykonywaniem remontów i napraw w dziale maszynowym przez załogę statku i pracowników stoczniowych;
- utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń i systemów awaryjnych statku;
- sporządzanie zapotrzebowań na części zamienne, wyposażenie i materiały eksploatacyjne dla działu maszynowego;
- organizacja oraz pełnienie wacht morskich importowych;
- kontrola i przestrzeganie reżimów pracy urządzeń siłowni statku;
- opracowywanie i prowadzenie dokumentacji działu maszynowego, wymaganej przez przepisy międzynarodowe i krajowe oraz instrukcje armatora;
- współpraca z odpowiednimi służbami armatora w zakresie technicznej eksploatacji urządzeń siłowni statku, remontów, konserwacji, wniosków racjonalizatorskich i wynalazczości;
- szkolenie załogi maszynowej w zakresie obsługi urządzeń, przepisów bhp i ppoż. w maszynowni statku;
- opracowywanie założeń alarmów ćwiczebnych i udział w alarmach;
- dokonywanie przeglądów i napraw szalup ratunkowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949643, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON