Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313202
Nazwa zawodu: Operator radiotelegrafu i radiotelefonu
Synteza zawodu: W stacjach radiotelegraficznych i radiotelefonicznych wykonuje prace instalacyjne związane z uruchamianiem radiostacji oraz operacje i czynności manipulacyjne, mające na celu nadawanie oraz odbiór tekstów kodowanych i otwartych, wprowadzanych kluczem telegraficznym lub z urządzeń telegrafii automatycznej, a także z mikrofonu i innych źródeł sygnału elektroakustycznego.
Zadania zawodowe: - przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów telegraficznych, radiokomunikacyjnych i telefonicznych w ramach pełnienia dyżurów (służb) w stacjach radiotelegraficznych i radiofonicznych;
- obsługiwanie różnego typu radiostacji oraz telegraficznych i telefonicznych urządzeń przenośnych, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi oraz dokumentacjach technicznych stacji;
- bieżące konserwowanie sprzętu nadawczo-odbiorczego w stacjach różnego typu służb radiokomunikacyjnych, np. czyszczenie styków i regulowanie kluczy telegraficznych;
- przygotowanie radiostacji do pracy nasłuchowej i nadawania dla różnych rodzajów pracy radiotelegrafu i radiotelefonu;
- nadawanie kluczem telegraficznym ręcznym z określoną sprawnością: tekstów otwartych z szybkością 110-125 znaków na minutę, tekstów kodowanych z szybkością 90-100 znaków na minutę;
- odbieranie słuchowe sygnałów telegraficznych z ręcznym zapisem tekstów otwartych z szybkością 110-125 znaków na minutę i tekstów kodowanych z szybkością 90-100 znaków na minutę (wg testu PARIS);
- nadawanie i odbieranie typowych sygnałów kodowanych z pamięci (prefiksy, sufiksy) oraz stosowanie standardowych formuł wywoławczych i korespondencyjnych przy nawiązywaniu i prowadzeniu łączności radiotelegraficznej i radiotelefonicznej;
- obsługiwanie radiotelefonu jako łącza radiowego w ruchu telefonicznym dla różnego typu rozmów: zwykłych, pilnych, błyskawicznych wraz z obliczaniem i rejestracją opłat taryfowych;
- nawiązywanie i prowadzenie łączności radiowej z wykorzystaniem wąsko- i szerokopasmowych urządzeń telegrafii automatycznej (klucze elektroniczne, dalekopisy, telefaksy);
- udostępnianie materiałów i urządzeń stacji radiokomunikacyjnej organom inspekcyjnym Państwowej Inspekcji Radiowej w czasie okresowych kontroli dokumentów (zezwolenia na pracę stacji, aktualnych świadectw kwalifikacyjnych radiooperatorów, zapisów w dzienniku radiotelegraficznym i radiotelefonicznym) i kontroli parametrów technicznych i stanu technicznego urządzeń stacji;
- organizowanie stanowisk pracy radiooperatorów w stacji zgodnie z przepisami bhp oraz odpowiednie zabezpieczanie pomieszczeń i sprzętu radiokomunikacyjnego;
- prowadzenie na bieżąco dziennika pracy;
- konserwowanie i utrzymywanie w gotowości technicznej urządzenia radiotelegrafu oraz radiotelefonu przy pomocy elektrycznego miernika uniwersalnego w celu testowania stanu połączeń elektrycznych i kontroli napięć zasilających
Dodatkowe zadania zawodowe: - praca na stanowisku radiooperatora określonego rodzaju urządzeń radiokomunikacyjnych - po uzyskaniu świadectw kwalifikacyjnych;
- praca na stanowisku radiooperatora w służbach cywilnych i wojskowych po odpowiednich kursach szkoleniowych i zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych;
- praca na stanowisku asystenta radiooficera radiokomunikacji (morskiej, lotniczej, lądowej) po uzyskaniu świadectwa radiotelegrafisty II klasy;
- kierowanie pracą zespołu operatorów oraz prowadzenie szkoleń praktycznych po zdobyciu odpowiedniej praktyki, a w służbie - po uzyskaniu stopni radiooficerów II i I klasy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19985888, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON