Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 712201
Nazwa zawodu: Betoniarz
Synteza zawodu: Wykonuje elementy obiektów budowlanych oraz wyroby i prefabrykaty betonowe, betonowe nawierzchnie dróg, chodników, placów i lotnisk z mieszanki betonowej, z gruntu stabilizowanego cementem i z prefabrykatów betonowych, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń do przygotowania, transportu, układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Zadania zawodowe: -­ analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie miejsca położenia oraz rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych elementów betonowych i żelbetowych w budowli;
-­ ręczne i mechaniczne przygotowywanie mieszanki betonowej na podstawie recepty laboratoryjnej;
-­ transportowanie mieszanki betonowej na placu budowy;
-­ układanie mieszanki betonowej w formach lub w deskowaniu;
-­ ręczne i mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej;
-­ stosowanie domieszek chemicznych poprawiających cechy mieszanki betonowej i stwardniałego betonu;
-­ stosowanie sposobów przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu (naparzanie, autoklawizacja, ogrzewanie składników betonu, elektronagrzewanie);
-­ układanie betonu w konstrukcjach pod wodą;
-­ przygotowywanie pianobetonów i gazobetonów oraz ich układanie w warstwach izolacyjnych;
-­ montowanie i demontowanie form oraz deskowań do wykonania elementów betonowych;
-­ przygotowywanie oraz układanie betonu żaroodpornego w kominach i chłodniach kominowych, w dołach do produkcji żużla wielkopiecowego, w fundamentach wielkich pieców itp.;
-­ usuwanie wad konstrukcji betonowych i żelbetowych za pomocą torkretnicy;
-­ ustawianie deskowań przesuwnych i ślizgowych oraz wykonywanie elementów betonowych przy zastosowaniu tych deskowań;
-­ pielęgnowanie ułożonego betonu w okresie wiązania i twardnienia cementu (nawilżanie, zabezpieczanie przed mrozem itp.).
-­ ustawianie krawężników kamiennych i betonowych oraz obrzeży chodników;
-­ wykładanie fragmentów dróg betonowych kostką betonową, trylinką lub cegłą klinkierową (pobocza, zatoki autobusowe, zatoki parkingowe i postojowe);
-­ wykonywanie chodników betonowych, lastrykowych lub z płytek chodnikowych
-­ wbudowywanie włazów i studzienek kanalizacyjnych;
-­ wykonywanie podbudowy betonowej pod torowisko tramwajowe;
-­ pielęgnowanie ułożonego betonu w nawierzchniach dróg, lotnisk, placów i chodników (nawilżanie, zabezpieczanie przed mrozem itp.);III.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac betoniarskich w budownictwie wodnym i w melioracjach;
- układanie mieszanki betonowej w nawierzchniach dróg, lotnisk i placów;
- formowanie prefabrykatów betonowe, żelbetowych, strunobetonowowych, kablobetonowych, rur itp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20527051, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON