Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 313122
Nazwa zawodu: Oświetlacz filmowy
Synteza zawodu: Przygotowuje, instaluje na planie i obsługuje sprzęt oświetleniowy; zapewnia właściwe oświetlenie planu filmowego zgodnie ze wskazówkami operatora obrazu.
Zadania zawodowe: -studiowanie scenariusza filmu i innych materiałów dokumentacyjnych;-współpraca z operatorem obrazu przy doborze i przygotowaniu sprzętu oświetleniowego na okres zdjęć;-instalowanie sprzętu oświetleniowego na planie i podłączanie go do zasilania;-przygotowywanie i wykonywanie efektów świetlnych zgodnie z ustaleniami z operatorem obrazu;-obsługiwanie zainstalowanego sprzętu w czasie zdjęć i kontrolowanie prawidłowości jego pracy;-demontowanie sprzętu po zakończeniu zdjęć;-stosowanie przepisów bhp i zasad ochrony przeciwporażeniowej;- wykonywanie prac ładunkowych i rozładunkowych sprzętu oświetleniowego przy jego transporcie pomiędzy magazynem i planem zdjęciowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: -pełnienie obowiązków głównego oświetlacza (mistrza oświetlenia), tj. kierowanie pracą zespołu oświetlaczy oddelegowanych do grupy zdjęciowej i dyżurnego elektryka oraz nadzorowanie sprawnego działania sprzętu oświetleniowego, prądotwórczego i pomocniczego, jego właściwą i bezpieczną obsługę i konserwację, terminową instalację i rozbrojenie obiektów zdjęciowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20153161, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON