Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 245504
Nazwa zawodu: Operator obrazu
Synteza zawodu: Sprawuje nadzór artystyczny nad realizacją zdjęć filmowych, kieruje pracą ekipy filmowej, współtworzy dzieła filmowe jako jeden z głównych jego realizatorów, odpowiedzialny za transponowanie idei i pomysłów reżysera na obraz filmowy, za jakość artystyczną tego obrazu oraz poziom techniczny filmu.
Zadania zawodowe: - określanie technicznych warunków i reżimu zdjęć;
- artystyczne kierownictwo nad wykonaniem zdjęć, odpowiedzialność za wizualną stronę filmu (realizowanego na różnych nośnikach), twórcza współpraca z reżyserem w jej kreowaniu;
- udział w zbieraniu dokumentacji, wyborze obiektów zdjęciowych, opracowywaniu scenopisu, dokumentacji produkcyjno-technicznej filmu itp.;
- współpraca przy ustalaniu planów działania grupy zdjęciowej, dobór podległych pracowników twórczych, pomocniczo-twórczych i technicznych oraz organizowanie i nadzorowanie ich pracy (m.in. podział pracy, wyznaczanie zadań i trybu ich wykonania, inspirowanie, instruowanie, koordynowanie, nadzorowanie wykonawstwa, przyjmowanie wyników prac, rozpatrywanie zgłaszanych propozycji, wniosków itp.);
- bezpośrednie wykonywanie prac realizatorskich (zdjęć) lub nadzór nad ich wykonaniem przez zespół operatorski;
- kierowanie pracą podległego zespołu operatorskiego, w tym takich czynności, jak: pobieranie lub nadzorowanie pobierania sprzętu technicznego i materiałów, sprawdzanie ich przydatności, sprawności i jakości, obsługa bezpośrednia lub nadzorowanie obsługi sprzętu technicznego, gospodarowanie otrzymanymi środkami i rozliczanie się z ich zużycia, merytoryczne sprawdzanie dokumentów finansowo-gospodarczych oraz podpisywanie zleceń i zamówień na wykonanie odpowiednich dostaw, usług i robót oraz ich przyjmowanie itp.;
- współdecydowanie o wyborze powtórzeń zdjęć, w celu uzyskania dobrej jakości artystycznej i technicznej obrazu;
- udział w odbiorze poszczególnych części i całości filmu (kolaudacji), w wyborze jego kopii wzorcowej;
- współdziałanie przy opracowywaniu planów kampanii reklamowej filmu, wybór materiałów reklamowych i informacyjnych we współpracy z reżyserem i kierownikiem produkcji;
- wykonywanie zadań doraźnych, jak uczestnictwo w premierze i pokazach filmu, spotkaniach z publicznością, festiwalach, konferencjach i naradach związanych z realizacją obrazu filmowego i telewizyjnego;
- uczestnictwo w pracach programowo-organizacyjnych zespołów filmowych, rad programowych TV, doradztwo, konsultacje itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie dydaktyki przedmiotów kierunkowych sztuki operatorskiej i realizacji telewizyjnej;
- realizowanie filmów reklamowych, dokumentalnych, oświatowych, animowanych;
- prowadzenie działalności fotograficznej, reporterskiej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19272337, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON