Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 211404
Nazwa zawodu: Oceanolog
Synteza zawodu: Prowadzi badania współczesnych oceanów pod kątem ich cech fizykochemicznych, fizyczno-geograficznych i biologicznych oraz pod kątem ich znaczenia dla życia na Ziemi, z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń dla tego życia.
Zadania zawodowe: - badanie fizycznych i chemicznych oraz geograficznych parametrów zbiorników wodnych kuli ziemskiej i otaczających je lądów;
- ustalanie mechanizmów przemieszczania się wód w oceanach, zarówno na powierzchni, jak i w głębinach (prądy oceaniczne, wiatry);
- badanie lodowców i ich wpływów na temperaturę, skład chemiczny oraz na poziom wód oceanicznych i na ich przemieszczenie;
- ustalanie bilansu wód w oceanach i morzach oraz związków z wodami lądowymi i atmosferą;
- badanie ukształtowania dna mórz i oceanów oraz wpływów tej geomorfologii na przemieszczanie się wód;
- ustalanie wpływów oceanów na rodzaje klimatów oraz wpływów na klimat nad lądami;
- badanie oddziaływania oceanów na tworzenie się i przekształcanie linii brzegowych lądów i wysp;
- wyjaśnianie zmian poziomów wód oceanicznych okresowych (pływy) i losowych (tsunami) i znaczenia tych zmian dla działalności człowieka;
- wypowiadanie się o bogactwach naturalnych na dnie oceanów;
- badanie świata organicznego w oceanach, ze szczególnym uwzględnieniem zależności między organizmami żywymi, istniejącej równowagi w obrębie świata żywego, oraz badanie zagrożeń tejże równowagi;
- ochrona świata organicznego mórz i oceanów przed niszczącą działalnością człowieka (nadmierne połowy, zanieczyszczenie mórz i oceanów);
- poznawanie geologicznej historii powstawania i rozwoju poszczególnych oceanów i mórz;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - określanie kwot połowowych zwierząt morskich;
- prognozowanie eksploatacji dennych surowców mineralnych;
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom mórz i oceanów;
- prowadzenie działalności dydaktycznej.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976922, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON