Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 721601
Nazwa zawodu: Nurek
Synteza zawodu: Wykonuje prace podwodne na różnych głębokościach samodzielnie i w zespole: poszukuje w wodzie osób i przedmiotów, przeprowadza badania dna; dokonuje przeglądów, napraw i konserwacji podwodnych części kadłubów statków, urządzeń pływających i wież wiertniczych; wykonuje prace związane z budową, konserwacją i remontem urządzeń hydrotechnicznych i instalacji podwodnych, penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu, wykonuje pomiary podwodne i badania środowiska podwodnego.
Zadania zawodowe: - spawanie i cięcie pod wodą konstrukcji metalowych - gazowe i elektryczne, zależnie od posiadanych uprawnień;
- układanie podwodnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, rurociągów itp.;
- montowanie we wraku urządzeń do jego wydobycia oraz plastrów uszczelniających za pomocą różnorodnych narzędzi;
- zatapianie i mocowanie na wrakach pontonów ratowniczych;
- rozmieszczanie i zakładanie pod wodą ładunków wybuchowych;
- czyszczenie i konserwowanie części podwodnych jednostek pływających, ręcznie lub mechanicznie;
- uszczelnianie zapór wodnych za pomocą plastrów, folii, zastrzyków cementowych itp.;
- remontowanie zastawek w elektrowniach wodnych, czyszczenie krat wlotowych do turbin, remontownie turbin;
- uszczelnianie dna zbiorników folią, nadzorowanie umacniania brzegów;
- wykonywanie prac z zakresu badań dna i pomiarów podwodnych;
- przygotowywanie sprzętu nurkowego i narzędzi i zabezpieczanie ich pod wodą;
- przestrzeganie zasad asekuracji własnej i członków zespołu, zarządzeń i poleceń dotyczących pracy pod wodą.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968668, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON