Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 331105
Nazwa zawodu: Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowacze z młodzieżą w szkołach przyzakładowych oraz zajęcia w zakładach kształcących robotników wykwalifikowanych i techników; naucza przedmiotów zawodowych praktycznych w celu wykształcenia u uczniów umiejętności zawodowych ujętych w charakterystyce kwalifikacyjnej absolwenta i programach nauczania.
Zadania zawodowe: - wyposażanie uczniów w wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego przedmiotu;
- kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania danego przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi, dostosowywanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez zakłady pracy;
- doskonalenie metod nauczania i wychowania; stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu u uczniów samodzielności myślenia, wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych;
- stała troska o stan zdrowia uczniów i kulturę ich zachowania, ścisła współpraca z wychowawcą klasy;
- przygotowywanie dla uczniów zadań szkoleniowo-produkcyjnych lub szkoleniowo-usługowych;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu, doskonalenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu;
- organizowanie stanowisk pracy dla uczniów; czuwanie nad prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń, ustalanie ich stanu technicznego i planowanie napraw;
- wdrażanie uczniów do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania wszelkich prac;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakresie osiąganych wyników nauczania i realizacji programu nauczania.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji kierownika warsztatów szkolnych lub jego zastępcy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19285838, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON