Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 314303
Nazwa zawodu: Nawigator
Synteza zawodu: Jako członek załogi statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w nawigowaniu, tj. w prowadzeniu po wyznaczonej trasie statku powietrznego od lotniska startu do lotniska zamierzonego lądowania.
Zadania zawodowe: - aktywne asystowanie dowódcy statku powietrznego w przygotowaniu do lotu pod względem nawigacyjnym, tj. zebranie informacji meteorologicznych i nawigacyjnych, dotyczących trasy lub rejonu lotu oraz wykorzystywanych lotnisk, dokonywanie obliczeń nawigacyjnych oraz sporządzanie planu nawigacyjnego albo odpowiedniej korekty do powtarzalnego lotu i przekazywanie tych dokumentów, po akceptacji przez dowódcę statku powietrznego, służbie ruchu lotniczego;
- uczestniczenie w przejęciu statku powietrznego do lotu od służby technicznej w zakresie kontroli sprawności wyposażenia nawigacyjnego i radiokomunikacyjnego statku, łącznie z uczestniczeniem w próbach funkcjonowania tego wyposażenia i podpisaniem odpowiednich dokumentów;
- nastawianie podczas lotu urządzeń nawigacyjnych, określanie pozycji statku po- wietrznego i przekazywanie pilotowi danych niezbędnych do utrzymania lotu wzdłuż wybranej trasy, prowadzenie dziennika nawigacyjnego lotu, prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej ze służbą ruchu lotniczego w tych etapach lotu, w których zostało to zlecone;
- w razie potrzeby zmiany trasy lotu lub lotniska zamierzonego lądowania, dokonanie odpowiednich obliczeń nawigacyjnych i przekazanie pilotowi odpowiednich danych do skierowania statku powietrznego na zmienioną trasę;
- wykonywanie innych czynności przewidzianych instrukcjami lotniczymi lub zleconych przez dowódcę statku powietrznego;
- wykonywanie czynności ratowniczych określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania lub wodowania czy wypadku statku powietrznego;
- uczestniczenie w czynnościach załogi lotniczej po lotach: przekazywanie służbie technicznej uwag dotyczących działania wyposażenia nawigacyjnego i radiokomunikacyjnego, wypełnianie dokumentów operacyjnych w części dotyczącej trasy wykonanego lotu, czasów startów, lądowań, przelatywania przez znaczące punkty nawigacyjne, czasów trwania lotów, działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia - wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu i sprawdzaniu umiejętności zawodowych nawigatorów oraz funkcji inspektorskich i kierowniczych - szefa grupy nawigatorów w przedsiębiorstwie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2021r.
Stronę odwiedzono 20524820, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON