Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 242903
Nazwa zawodu: Notariusz
Synteza zawodu: Jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych, czyli czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną; czuwa nad przestrzeganiem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób.
Zadania zawodowe: - sporządzanie aktów notarialnych, np. umów sprzedaży nieruchomości, darowizn, testamentów itp.;
- sporządzanie poświadczeń, np. własnoręczności podpisów na dokumentach sporządzonych przez strony, odpisów dokumentów (np. dyplomów);
- doręczanie oświadczeń;
- spisywanie protokołów zgromadzeń (np. spółek, organizacji społecznych, stowarzyszeń);
- sporządzanie protestów weksli i czeków; przyjmowanie na przechowanie dokumentów, np. testamentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
- sporządzanie wypisów, opisów i wyciągów dokumentów;
- sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19988999, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON