KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 235902
Nazwa zawodu: Nauczyciel konsultant
Synteza zawodu: Wykonuje prace związane z diagnozowaniem stanu kwalifikacji nauczycieli, rozpoznawaniem potrzeb w zakresie ich doskonalenia, organizowaniem doskonalenia umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych nauczycieli, gromadzeniem i upowszechnianiem informacji pedagogicznych.
Zadania zawodowe: - diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli;
- współdziałanie z nadzorem pedagogicznym, nauczycielami doradcami metodycznymi przy określaniu potrzeb doskonalenia nauczycieli;
- organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie specjalistycznym, metodycznym i wychowawczym, we współpracy ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i innymi instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną;
- organizowanie doskonalenia doradców metodycznych, kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i innych pracowników oświaty;
- koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych oraz udzielanie im merytorycznej i metodycznej pomocy;
- zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej;
- inspirowanie innowacji, postępu pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz otaczanie tych działań opieką merytoryczną;
- propagowanie i upowszechnianie nowych metod, technik i środków w nauczaniu i wychowaniu;
- organizowanie wymiany doświadczeń między szkołami i nauczycielami prowadzącymi działalność innowacyjną;
- udzielanie pomocy nauczycielom ubiegającym się o stopnie specjalizacji zawodowej;
- pozyskiwanie lub opracowywanie oraz wydawanie i upowszechnianie materiałów metodycznych i pomocniczych dotyczących doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i postępu pedagogicznego;
- współdziałanie z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji nadzoru pedagogicznego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18779465, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON