Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 235102
Nazwa zawodu: Nauczyciel instruktor
Synteza zawodu: Organizuje, prowadzi lub nadzoruje różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych, koordynuje działania w zakresie przygotowania, opiniowania i udostępniania materiałów dydaktycznych dla szkół, prowadzi badania w zakresie wykonywanych zadań.
Zadania zawodowe: - organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych (kursy, konferencje przedmiotowo-metodyczne, seminaria, sympozja itp.);
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie szkołom materiałów metodycznych i merytorycznych, wzorów pomocy dydaktycznych, dokumentacji szkolnej;
- współdziałanie z autorami i wydawnictwami, wydającymi podręczniki szkolne, oraz jednostkami przygotowującymi pomoce dydaktyczne, filmy dydaktyczne i inne materiały;
- opracowywanie koncepcji i propozycji kierunków kształcenia i doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole zawodowej lub innej placówce oświatowej, udział w komisjach programowych opracowujących i aktualizujących dokumentacje programowe;
- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań (we współpracy z odpowiednimi instytucjami), wiążących się z oceną przydatności programów nauczania, podręczników, pomocy dydaktycznych i innych materiałów;
- gromadzenie i upowszechnianie różnego typu informacji pedagogicznych, merytorycznych, organizacyjnych w środowiskach zainteresowanych problematyką oświaty zawodowej;
- prowadzenie prac związanych z orientacją zawodową (przygotowywanie poradników, informatorów z zakresu poradnictwa zawodowego, prowadzenie poradnictwa zawodowego dla różnych grup młodzieży);
- udzielanie konsultacji i poradnictwa metodycznego kadrze kierowniczej szkół zawodowych, nauczycielom przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu;
- współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli szkół zawodowych;
- prowadzenie bezpośredniej działalności dydaktycznej: w szkole, na kursach specjalistycznych, organizowanie szkoleń i pogadanek.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie konsultacji indywidualnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19994096, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON