Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 235101
Nazwa zawodu: Nauczyciel doradca metodyczny
Synteza zawodu: Udziela porad i pomocy merytorycznej nauczycielom określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych oraz inicjuje udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Zadania zawodowe: - organizowanie i prowadzenie różnych form doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole bazowej w ramach przydzielonego obowiązkowego wymiaru godzin;
- organizowanie i prowadzenie w szkole, w której pracuje, wzorcowego gabinetu metodycznego (pracowni) lub korzystanie z innego gabinetu zapewnionego przez kuratora oświaty;
- udzielanie nauczycielom danego przedmiotu (zajęć) pomocy metodycznej i specjalistycznej;
- udostępnianie własnego warsztatu pracy przez umożliwianie nauczycielom udziału w prowadzonych zajęciach oraz ich omawianie;
- prowadzenie zajęć z klasami nauczanymi przez innych nauczycieli oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nich i wspólne rozwiązywanie problemów metodycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę oraz powracających do pracy po dłuższej przerwie;
- organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami;
- udział w opracowywaniu materiałów metodycznych na potrzeby nauczycieli;
- tworzenie zespołów nauczycieli współpracujących ze sobą (zespołów samokształcących) i kierowanie ich pracą;
- propagowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod, technik i środków kształcenia;
- rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i doskonalenia pracy szkoły oraz współdziałanie w tym zakresie z wojewódzkim ośrodkiem metodycznym;
- uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie funkcji nauczyciela konsultanta w placówce doskonalenia nauczycieli.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19996758, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON