KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy o zmianie sposobu obsługi Klientów.
Od dnia 17.03.2020 prosimy o kontaktowanie się z pracownikami wyłącznie drogą telefoniczną
(81 534 82 90) lub e-mailową (bezpośrednio z każdym pracownikiem lub praca.ffm@gmail.com).

W razie konieczności dostarczenia np. dokumentacji do siedziby Fundacji prosimy o wrzucanie jej do skrzynki, umieszczonej przed wejściem.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za utrudnienia,

Z poważaniem,

Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 234103
Nazwa zawodu: Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawcze w placówkach leczniczych (szpitalach, klinikach, sanatoriach, prewentoriach i oddziałach terapeutycznych) oraz szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci chorych z uszkodzonym narządem ruchu i z mikrouszkodzeniami centralnego układu nerwowego.
Zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć terapeutyczno-wychowawczych na wszystkich poziomach rozwoju dziecka (3-6 lat, 7-15 lat, 16-20 lat), mających na celu: wspomaganie procesu leczenia i procesu adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także jego readaptacji po powrocie do domu i macierzystej szkoły, zapobieganie ujemnym skutkom sytuacji zdrowotnej ucznia, korygowanie wszelkich nieprawidłowości rozwojowych, kompensowanie defektów fizycznych i psychicznych, kształtowanie prawidłowego obrazu choroby (niepełnosprawności) i własnej osoby w różnorodnych formach indywidualnych i zbiorowych np. (terapii zajęciowej, terapii zabawą, muzykoterapii, ergoterapii, ateterapii, biblioterapii, treningu relaksacyjnego, terapii podtrzymującej);
- współpraca z personelem medycznym i wspomagającym (lekarzem, pielęgniarką, terapeutą, rehabilitantem, psychologiem, asystentem socjalnym, kinezoterapeutą, salową itp.);
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na wszystkich poziomach kształcenia (przedszkole, szkoła podstawowa. szkoła ponadpodstawowa ogólnokształcąca i zawodowa oraz pomaturalna), w celu umożliwienia choremu i niepełnosprawnemu dziecku wszechstronnego rozwoju, na miarę indywidualnych możliwości, i przygotowania go do aktywnego życia w społeczeństwie;
- planowanie procesu terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawczego w ramach prowadzonych zajęć (np. zajęć przedszkolnych, lekcji, zajęć terapeutyczno- wychowawczych), opracowywanie indywidualnych minimów programowych, rozkładów materiału, okresowych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, konspektów);
- opracowywanie specyficznych pomocy dydaktycznych do pracy w zespołach wieloklasowych wielopoziomowych oraz do nauczania indywidualnego (np. indywidualne fiszki, karty pracy, indywidualne zestawy pomocy), gromadzenie zbiorów pomocy dydaktycznych;
- opracowywanie narzędzi pomiarów efektów pracy ucznia i analizowanie wyników nauczania, ocenianie uczniów;
- podnoszenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- utrzymywanie kontaktów z rodzicami i szkołami macierzystymi wychowanków.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18777552, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON