Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 232115
Nazwa zawodu: Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w policealnych szkołach medycznych, studiach zawodowych, kształcących m.in. pielęgniarki, położne, techników dentystycznych, farmaceutycznych, analityki medycznej, fizjoterapeutów i instruktorów higieny; dba o opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.
Zadania zawodowe: - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach teoretycznych przedmiotów zawodowych (np. w zawodzie pielęgniarskim: anatomia i fizjologia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo internistyczne, ginekologiczne i inne);
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w pracowniach medycznych, w których uczniowie opanowują umiejętności praktyczne na przedmiotach (manekiny, atrapy) i w systemach symulowanych;
- prowadzenie praktyk zawodowych w placówkach służby zdrowia: w lecznictwie zamkniętym (szpitale, kliniki) i otwartej opiece zdrowotnej (poradnie, ośrodki zdrowia, pielęgniarstwo środowiskowe itp.);
- planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu (strukturyzacja treści, opracowywanie rozkładu materiału nauczania oraz konspektów);
- planowanie zestawu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania danego przedmiotu (tablice, plansze, filmy, kasety video, manekiny, modele itp.);
- opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów, analizowanie wyników nauczania, ocenianie uczniów;
- współdziałanie z innymi członkami komisji przedmiotowych w celu korelacji i aktualizacji treści nauczania i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- doskonalenie własnych kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie ze szpitalami, klinikami i placówkami lecznictwa otwartego, instytutami naukowymi, centrami doskonalenia nauczycieli i kształcenia podyplomowego celem pozyskania materiałów poglądowych, informacji o nowych rozwiązaniach organizacyjnych i zmianach;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły w komitecie rodzicielskim.
Dodatkowe zadania zawodowe: - organizowanie pracy młodzieżowych kół zainteresowań, np. koła młodych pielęgniarek, koła ekologicznego itp. pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- koordynowanie praktyk uczniowskich;
- prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951749, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON