Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2321
Nazwa zawodu: Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Synteza zawodu: Nauczyciele gimnazjów i ponadgimnazjalnych uczą w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, uzupełniających szkołach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych jednego lub kilku przedmiotów ogólnokształcących lub zawodowych.
Zadania zawodowe: - projektowanie i modyfikowanie programów nauczania i przygotowywanie dydaktyczne lekcji, zgodnie z wymogami ogólnoedukacyjnymi i zawodowymi;
- prowadzenie lekcji z określonych przedmiotów i nadzorowanie prac klasowych;
- przygotowywanie, zadawanie i korygowanie ćwiczeń;
- przeprowadzanie testów, egzaminów i sprawdzanie prac domowych oraz dokonywanie oceny postępów uczniów;
- przygotowywanie sprawozdań na temat postępów uczniów oraz naradzanie się w tych sprawach z innymi nauczycielami i rodzicami;
- uczestniczenie w spotkaniach dotyczących edukacyjnej i organizacyjnej polityki szkoły;
- organizowanie lub pomaganie w działalności pozaedukacyjnej, takiej jak towarzystwa dyskusyjne czy kluby zainteresowań;
- wykonywanie zadań pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.



Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19971701, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON