Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231120
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sztuk plastycznych, obejmujących malarstwo, grafikę, rzeźbę, architekturę wnętrz, konserwację i restaurację dzieł sztuki, wzornictwo przemysłowe, scenografię; przygotowuje podręczniki i skrypty oraz modele i obiekty martwej natury dla studentów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności z zakresu sztuk plastycznych; publikuje wyniki badań oraz wykorzystuje je w procesie dydaktycznym; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami.
Zadania zawodowe: - opracowywanie ramowych programów studiów;
- przygotowywanie podręczników i skryptów oraz modeli i obiektów martwej natury dla studentów;
- prowadzenie podstawowych wykładów oraz zindywidualizowanych zajęć ze studentami w pracowniach;
- prowadzenie ćwiczeń z różnych technik i technologii stosowanych w sztukach plastycznych oraz ćwiczeń laboratoryjnych z chemii;
- prowadzenie i ocena seminariów dyplomowych;
- nadzór i ocena praktyk kierunkowych w pracowniach konserwatorskich i teatrach;
- prowadzenie dydaktycznych warsztatów z zakresu pedagogiki przygotowujących do działalności dydaktycznej w zakresie sztuk plastycznych;
- badanie struktur wizualnych, elementów budowy obrazu, technologii i techniki malarstwa sztalugowego i ściennego;
- badanie przyczyn przyśpieszonej destrukcji dzieł sztuki i zabytków, oraz pozyskiwanie nowych metod konserwacji, materiałów i narzędzi;
- wykonywanie innych badań z zakresu sztuk plastycznych, publikowanie wyników i wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym;
- projektowanie wnętrz zamkniętych i otwartych, mebli i detali architektonicznych; projektowanie przestrzenne związane z wystawiennictwem, przekazem informacji i kształtowaniem przestrzeni widowiskowych;
- wykonywanie ekspertyz z zakresu konserwacji i rekonstrukcji dzieł sztuki plastycznej oraz metod, technik, materiałów i narzędzi konserwacji;
- sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami.
Dodatkowe zadania zawodowe: - realizowanie własnej twórczości artystycznej jako podstawy do uzyskania pierwszego lub drugiego stopnia kwalifikacyjnego.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978646, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON