Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231119
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sztuk muzycznych, obejmujących kompozycje, dyrygenturę, teorię muzyki, instrumentalistykę, wokalistykę, reżyserię dźwięku i prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej ze studentami; prowadzi badania naukowe nad muzyką oraz tworzy bazę informacyjną dla dydaktyki muzycznej; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu kompozycji, dyrygentury, teorii muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki, reżyserii dźwięku i prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych;
- prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem pracy indywidualnej ze studentami;
- przygotowywanie studentów do dyplomowych recitali i występów artystycznych;
- kierowanie pisemną pracą dyplomową studentów;
- przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i nut dla studentów;
- prowadzenie systemowych badań naukowych nad muzyką, tworzenie bazy informacyjnej dla dydaktyki muzycznej, kompozycji aż po eksperyment muzyczny;
- badanie i opracowywanie różnego rodzaju dokumentów historycznych dotyczących muzyki oraz materiałów rękopiśmiennych;
- analizowanie zapisu muzyki ze względu na rodzaj przekazu, tzw. zapisu graficznego lub dźwiękowego;
- prowadzenie badań z zakresu teorii elementów konstrukcji dzieła muzycznego z wykorzystaniem zarówno analizy dzieła, jak i struktury funkcjonowania elementów w ramach formy muzycznej;
- publikowanie wyników badań w artykułach czy książkach;
- branie udziału w konferencjach, sympozjach i sesjach naukowych;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uprawianie krytyki muzycznej i dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego czy radiowego w zakresie muzyki;
- sprawowanie funkcji konsultanta muzycznego w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznychLaboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19966038, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON