Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231116
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauk weterynaryjnych na poziomie wyższym, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: - planowanie, opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymaganiami zawodu weterynarza;
- opracowywanie i wdrażanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
- projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
- przygotowywanie i uaktualnianie podręczników i skryptów dla studentów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen studentom;
- prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego;
- wykonywanie innych badań z zakresu nauk weterynaryjnych i publikowanie ich wyników;
- udzielanie konsultacji w zakresie badania zdrowia zwierząt i rozpoznawania chorób, leczenia zwierząt chorych i wykonywania zabiegów chirurgicznych;
- opracowywanie ekspertyz dotyczących zwalczania chorób hodowlanych, pasożytniczych i zaraźliwych oraz prowadzenia profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
- kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników weterynaryjnych;
- uczestniczenie w ogólnej działalności akademickiej i organizacyjnej poprzez udział w radzie wydziału, komisjach i innych gremiach;
- uczestniczenie w seminariach, sympozjach, konferencjach, kongresach krajowych i zagranicznych oraz organizowanie takich spotkań;.
- działalność w towarzystwach, komitetach i stowarzyszeniach naukowych czy klubach dyskusyjnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978790, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON