Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231115
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne na wydziałach teologicznych uniwersytetów i akademii teologicznych oraz w seminariach duchownych w zakresie teologii systematycznej, praktycznej i nauk pomocniczych; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych zajęć; wykonuje badania naukowe z zakresu nauk teologicznych oraz nauk związanych z wierzeniami człowieka i jego życiem w świecie współczesnym oraz w przeszłości; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie i doskonalenie programów nauczania, zarówno na poziomie akademickim, jak i seminarium duchownego;
- wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów i ćwiczeń z zakresu teologii systematycznej i praktycznej oraz nauk pomocniczych;
- nadzór nad uczestniczeniem studentów w pracach wykopaliskowych, celem ustalenia wiedzy teologicznej w określonej epoce;
- organizowanie praktyk studenckich w muzeach, kościołach i obiektach zabytkowych, w celu zapoznania studentów z konserwacją zabytków sakralnych;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- współpraca dydaktyczna i badawcza z przedstawicielami innych dyscyplin w zakresie nauk pomocniczych, dotycząca muzykologii kościelnej, archeologii biblijnej, historii Kościoła, historii sztuki i architektury sakralnej;
- formułowanie nowych wniosków i hipotez dotyczących życia religijnego w teraźniejszości i przyszłości;
- badanie dokumentów i wykopalisk, mające na celu ustalenie wiedzy teologicznej w danej epoce;
- wypracowywanie skutecznych metod przekazywania treści religijno-moralnych współczesnemu człowiekowi przez wykorzystywanie najnowszych osiągnięć z zakresu socjologii, psychologii czy pedagogiki;
- badanie warunków funkcjonowania życia człowieka z punktu widzenia jego godności, problemu śmierci klinicznej, eutanazji i przeszczepów organów, współdziałanie w tym zakresie z przedstawicielami nauk medycznych i pokrewnych;
- badanie historii dziejów Kościoła (religii) na tle dziejów poszczególnych narodów czy państw;
- prowadzenie badań etnograficznych i etnologicznych, mających na celu poznawanie zwyczajów i wierzeń ludów tubylczych oraz podejmowanie właściwej pracy misjonarskiej;
- prowadzenie badań nad możliwością dialogu międzyreligijnego z punktu widzenia zmiany mentalności wyznawców poszczególnych religii przy zachowaniu własnej tożsamości;
- prowadzenie innych badań z zakresu teologii systematycznej (obejmującej teologię biblijną, fundamentalną, dogmatywną, moralną i duchowości), teologii praktycznej (liturgika, katechetyka, misjologia, ekumenika, homiletyka, środki przekazu), jak też nauk pomocniczych;.
-- publikowanie wyników badań oraz wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym;
- organizowanie sympozjów lub kongresów ekumenicznych i religioznawczych z udziałem przedstawicieli innych religii i wyznań celem wzajemnego poznania i owocnego dialogu;
- prowadzenie refleksji nad najnowszymi dokumentami Kościoła oraz przygotowywanie opinii w tym zakresie.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19984592, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON