Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231114
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki techniczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia z przedmiotów w swojej specjalności na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego; prowadzi badania teoretyczne lub doświadczalne, opracowuje metody działania, wytwarzania, konstruowania i organizacji; przygotowuje akademickie referaty, książki i skrypty oraz zależnie od stopnia naukowego sprawuje opiekę nad rozwojem naukowym młodszych stopniem pracowników; bierze udział w życiu naukowym organizacji, towarzystw, konferencjach naukowych, seminariach i innych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania oraz udział w realizacji przebiegu studiów zgodnie z wymogami;
- wygłaszanie wykładów, prowadzenie ćwiczeń, seminariów i eksperymentów oraz opieka naukowa nad studentami;
- wystawianie studentom ocen z przedmiotów, kolokwiów, testów i za referaty;
- nadzorowanie, gdy jest to konieczne, prac eksperymentalnych prowadzonych przez studentów, np. w ramach studenckich kół naukowych;
- stymulowanie dyskusji i niezależnego myślenia studentów;
- sprawowanie opieki nad studiami studentów indywidualnych lub przydzielonych w ramach systemu studiów;
- kierowanie badaniami prowadzonymi w ramach jednostek organizacyjnych uczelni lub sprawowanie opieki nad badaniami młodszych pracowników naukowych;
- prowadzenie badań i opracowywanie metod i metodyki, w celu zastosowania ich w przemyśle lub innych dziedzinach techniki;
- opracowywanie akademickich referatów, książek i skryptów;
- organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów krajowych i zagranicznych i uczestniczenie w wymienionych zgromadzeniach;
- uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji w ważnych dla szkoły, wydziału, instytutu lub katedry sprawach, jak: polityka budżetowa, kadrowa, naukowa lub działalność dydaktyczna;
- działalność w towarzystwach, komitetach i stowarzyszeniach naukowych, klubach dyskusyjnych itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - doradztwo i uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach gospodarczych i produkcyjnych, pozwalające na powiększenie i uaktualnienie własnych doświadczeń praktycznych i autorskich - np. realizacja zaprojektowanego budynku, maszyny, technologii; metody produkcji lub organizacji itp.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965651, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON