Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231113
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauk rolniczych na poziomie wyższym; opracowuje programy kształcenia oraz przygotowuje podręczniki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia oraz zootechniki; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi, studentami i doktorantami.
Zadania zawodowe: - planowanie, przygotowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia oraz zootechniki;
- opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
- przygotowywanie podręczników akademickich i skryptów oraz środków dydaktycznych;
- wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów oraz realizowanie innych form kształcenia;
- przygotowywanie testów, przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalanych metod upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin;
- prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i hodowli roślin ogrodniczych oraz opracowywanie lub doskonalenie metod upraw i hodowli;
- prowadzenie badań naukowych, eksperymentów i obserwacji mających na celu intensyfikację gospodarki rybackiej;
- prowadzenie badań naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt, popularyzowanie postępu hodowlanego i naukowo-technicznego;
- prowadzenie badań i doradztwo w nowoczesnych technikach i technologiach, podnoszenie jakości produktów żywnościowych oraz opracowywanie nowych asortymentów produktów;
- prowadzenie badań i doradztwo związane z technologią żywienia człowieka oraz opracowaniem norm żywieniowych dla różnych grup ludności;
- prowadzenie innych badań objętych zakresem nauk rolniczych, publikowanie wyników oraz wykorzystywanie ich w dydaktyce;
- uczestniczenie w organizacji badań naukowych i kształcenia;
- sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami nauki, doktorantami i studentami.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19965551, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON