Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231112
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki prawne
Synteza zawodu: Kształci w zakresie nauk prawnych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; przeprowadza badania naukowe na temat problemów prawnych; opracowuje ekspertyzy i publikacje, koncepcje nowych uregulowań prawnych; rozwija interpretację prawną obowiązujących przepisów, udziela konsultacji; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę na młodszymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Zadania zawodowe: - planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu różnych dziedzin prawa, nauki administracji i prawa kanonicznego;
- opracowywanie i wprowadzanie nowych, efektywnych metod i technik dydaktycznych;
- przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów i doktorantów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- organizowanie i prowadzenie szeroko pojętych badań empirycznych w zakresie nauk prawnych;
- opracowywanie teoretycznych koncepcji aktów prawnych pierwszorzędnej rangi, takich jak kodeksy;
- opracowywanie projektów aktów normatywnych na zlecenie agend rządowych czy parlamentarnych;
- rozwijanie interpretacji oraz wykładni prawa stosowanego poprzez komentarze do przepisów prawnych, glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
- udzielanie konsultacji naukowych w zakresie problematyki prawnej;
- sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi, studentami wyż- szych lat studiów lub doktorantami;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej i naukowej oraz działalności dydaktycznej;
- opracowywanie referatów, ekspertyz i publikacji naukowych;
- udział w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą;.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19314104, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON