Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231111
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Synteza zawodu: Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu geofizyki, geografii, geologii i oceanologii;
- eksperymentalne opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
- przygotowywanie lub uaktualnianie podręczników i skryptów;
- opracowywanie lub udoskonalanie nowych środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń i laboratoriów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- badanie form powierzchni Ziemi i procesów kształtujących tę powierzchnię;
- badanie i określanie geologicznych warunków występowania użytecznych kopalin;
- badanie występowania ilościowego zróżnicowania i obiegu pierwiastków chemicznych w środowiskach naturalnych;
- badanie genezy minerałów i substancji mineralnych, określanie ich własności fizykochemicznych i sposobu ich modyfikacji;
- wykonywanie prac studialnych i badawczych zmierzających do ustalenia ilości i jakości wód podziemnych oraz możliwości ich eksploatacji;
- badanie skał i procesów skałotwórczych, opracowywanie map geologicznych oraz opisów występowania skał;
- badanie procesów i produktów sedymentacji, klasyfikowanie i określanie struktur sedymentacyjnych;
- badanie zjawisk i procesów zachodzących we wszystkich geosferach kuli ziemskiej;
- wykonywanie innych badań z zakresu nauk o Ziemi i publikowanie ich wyników;
- sprawowanie opieki nad młodszymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
- udział w konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19314571, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON