Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231108
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- opracowywanie i doskonalenie programów nauczania oraz przystosowanie programów do przyszłych potrzeb absolwentów;
- wyrabianie u słuchaczy zdolności do abstrakcyjnego myślenia i umiejętności budowania modeli matematycznych;
- sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnych programów;
- kierowanie pracą naukową młodych pracowników nauki;
- opracowywanie książek, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
- sprawowanie opieki nad grupami studenckimi;
- pełnienie funkcji organizacyjnych w uczelniach, wydziale, instytucie, katedrze, zakładzie, laboratorium itp.;
- organizowanie działalności naukowej;
- wygłaszanie referatów na kongresach, sympozjach, konferencjach, zjazdach towarzystw i organizacji naukowych;
- udzielanie konsultacji naukowych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19987490, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON