Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231107
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki leśne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne w swojej specjalności w zakresie nauk leśnych na poziomie wyższym; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie drzewnictwa i leśnictwa i publikuje wyniki tych badań oraz wykorzystuje je w dydaktyce; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Zadania zawodowe: - planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu drzewnictwa i leśnictwa;
- opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
- projektowanie, weryfikowanie i wdrażanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- wygłaszanie wykładów, prowadzenie seminariów i zajęć praktycznych oraz realizowanie innych form kształcenia;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- przygotowywanie podręczników akademickich i skryptów;
- prowadzenie prac badawczych i analitycznych związanych z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu;
- opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w leśnictwie;
- opracowywanie ekspertyz dotyczących zagrożeń dla zdrowotności lasów oraz sposobów zwalczania szkodników upraw leśnych;
- udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występowanie na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych;
- sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki budżetowej, kadrowej, naukowej lub działalności dydaktycznej uczelni, wydziału, instytutu czy katedry.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20155212, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON