Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231106
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne
Synteza zawodu: Kształci w zakresie nauk humanistycznych na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; w zależności od uprawianej dyscypliny przeprowadza badania naukowe z zakresu archeologii, bibliologii, etnologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o polityce, nauk o poznaniu i komunikacji, nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu, pedagogiki, psychologii i socjologii; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania, z uwzględnieniem dotychczasowych wyników badań naukowych i przyszłych wymagań do zawodów humanistycznych;
- wygłaszanie wykładów, prowadzenie ćwiczeń, seminariów i eksperymentów oraz opieka naukowa nad studentami; - wystawianie studentom ocen z przedmiotów, kolokwiów, testów i za referaty;
- prowadzenie badań społecznych w zakresie pochodzenia, rozwoju, struktury wzorców społecznych, organizacji i współzależności w społeczności ludzkiej;
- śledzenie pochodzenia i ewolucji ludzkości poprzez studiowanie zmieniających się cech człowieka oraz instytucji kulturalnych i społecznych;
- śledzenie rozwoju ludzkości poprzez badanie materialnych śladów jej przeszłości, takich jak: mieszkania, świątynie, narzędzia, ceramika, monety, broń lub rzeźby;
- prowadzenie badań dotyczących ogólnych przyczyn, zasad i sensu świata, działań ludzkich, doświadczeń i istnienia oraz interpretowanie i rozwijanie filozoficznych koncepcji i teorii;
- studiowanie współzależności pomiędzy językami starożytnymi, a nowoczesnymi grupami języków, pochodzenia języków, ewolucji słów, gramatyki i form językowych;
- prowadzenie badań procesów psychicznych i zachowań istot ludzkich, indywidualnych i grupowych;
- prowadzenie innych badań objętych zakresem nauk humanistycznych oraz publikowanie ich wyników;
- organizowanie i uczestniczenie w seminariach, sympozjach, konferencjach, kongresach krajowych i zagranicznych;
- pełnienie funkcji organizacyjnych w uczelni, wydziale, instytucie, katedrze, zakładzie czy laboratorium;
- udzielanie konsultacji naukowych i przeprowadzanie ekspertyz.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19968621, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON