Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231105
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk fizycznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania teoretyczne lub doświadczalne w swojej specjalności: w ramach astronomii, biofizyki i poszczególnych dziedzinach fizyki; opracowuje teorie, koncepcje, metody badań i działań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad studentami lub rozwojem naukowym młodszych stopniem pracowników; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; bierze udział w życiu naukowym uczelni, organizacji i towarzystw naukowych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie i doskonalenie programów nauczania, z uwzględnieniem przyszłych wymagań naukowych i zawodowych;
- eksperymentowanie, opracowywanie i wdrażanie nowych metod i technik nauczania;
- przygotowywanie lub uaktualnianie podręczników i skryptów;
- opracowywanie i udoskonalanie nowych środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, seminariów, ćwiczeń i laboratoriów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- sprawowanie opieki nad studentami studiów indywidualnych lub przydzielonymi w ramach systemu studiów;
- tworzenie i rozwijanie ogólnych teorii, z których wynikają teorie pozwalające interpretować wyniki badań eksperymentalnych;
- matematyczne opisywanie wyników pomiarów z podaniem ich interpretacji fizycznej w postaci teorii, z której wynikają zastosowania;
- prowadzenie badań parametrów fizycznych materii w różnych stanach skupienia;
- opracowywanie technologii otrzymywania nowych materiałów oraz stosowanie wiedzy fizycznej w różnych działach nauki, techniki czy medycyny;
- prowadzenie prac z zakresu diagnostyki, technologii i kontroli procesów wytwarzania elementów elektronicznych o różnej skali integracji;
- prowadzenie prac teoretycznych i eksperymentalnych z zakresu atomowej i molekularnej struktury materii;
- prowadzenie obserwacji i dokonywanie pomiarów parametrów fizykochemicznych ciał niebieskich;
- wykonywanie innych badań z zakresu nauk fizycznych i publikowanie ich wyników;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
- branie udziału w życiu naukowym uczelni, organizacji i towarzystw naukowych oraz występowanie z referatami na kongresach i konferencjach naukowych;
- udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19975749, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON