KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Szanowni Klienci, rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednoczeœnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi œwiadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteœmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:

81 534 82 90

534 032 029

533 485 990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

praca.ffm@gmail.com Agencja Zatrudnienia - Fundacja Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231104
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
Synteza zawodu: Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych
Zadania zawodowe: - planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu farmacji;
- opracowywanie i wprowadzanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
- projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
- ocena wyników kształcenia studentów farmacji;
- prowadzenie badań naukowych w swojej dyscyplinie i udostępnianie wiedzy innym przez publikacje, udział w konferencjach naukowych i w inny sposób;
- kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników;
- przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
- bezpośrednie lub pośrednie uczestniczenie w opiece zdrowotnej związanej z kształceniem studentów i farmaceutów;
- uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni medycznej (udział w radzie wydziału, komisjach, innych rodzajach działalności);
- nadzorowanie i kształcenie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2020r.
Stronę odwiedzono 18802177, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON