Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231103
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania i analizy dotyczące teorii ekonomii, ekonometrii, polityki gospodarczej, analizy funkcjonowania systemu ekonomicznego, ekonomiki pracy, finansów publicznych i podatków czy też usług publicznych i świadczeń społecznych; opracowuje teorie, analizy, metody, kryteria i oceny porównawcze oraz je publikuje; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: - planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, obejmujących ekonomię, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo;
- opracowywanie i wprowadzanie nowych, efektywnych metod i technik dydaktycznych;
- przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów i doktorantów;
- wyrabianie u słuchaczy zdolności do abstrakcyjnego myślenia, budowania modeli ekonomicznych i doboru testów weryfikacyjnych;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnych programów;
- przeprowadzanie analizy teorii i systemów ekonomicznych, układu wartości i założeń, zakresu, sposobów realizacji, funkcjonowania i rozwoju implikacji wdrożeniowych dla polityki gospodarczej i społecznej;
- analizowanie skutków polityki gospodarczej państwa, przewidywanie efektów jej zmian dla kraju, regionu, w odniesieniu do działalności gospodarczej, zatrudnienia czy dochodów;
- wykonywanie kompleksowych analiz funkcjonowania systemu ekonomicznego oraz poszczególnych podmiotów gospodarczych;
- dokonywanie analiz kształtowania zasobów pracy, zatrudnienia i bezrobocia, motywacji do pracy, organizacji i wydajności pracy;
- analizowanie współzależności pomiędzy finansami publicznymi i prywatnymi na różnych poziomach i w różnych przekrojach;
- analizowanie zapotrzebowania na usługi społeczne, zakres, koszt i skuteczność działania instytucji rządowych, samorządowych i społecznych;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej oraz działalności dydaktycznej zarówno uczelni, jak i wydziału, instytutu czy katedry;
- udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19995562, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON