Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231102
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Synteza zawodu: Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.
Zadania zawodowe: - opracowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu chemii, biochemii i technologii chemicznej oraz ich przystosowywanie do przyszłych potrzeb absolwentów;
- - opracowywanie i wdrażanie nowych, skutecznych metod i technik dydaktycznych;
- przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- prowadzenie badań nad metodami ustalania jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych badanego materiału na potrzeby technologicznych procesów przemysłowych i oceny produktów;
- prowadzenie badań zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji oraz zjawisk towarzyszących procesom chemicznym;
- prowadzenie badań układów i procesów chemicznych za pomocą metod chemii i fizyki teoretycznej, metod matematycznych i modelowania komputerowego;
- prowadzenie badań z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej obejmujących opracowywania zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych;
- prowadzenie badań procesów chemicznych, którym towarzyszy zjawisko naturalnej bądź sztucznej promieniotwórczości;
- prowadzenie innych badań z zakresu nauk chemicznych i publikowanie wyników badań;
- sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej i dydaktycznej - uczelni, wydziału czy katedry.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20152988, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON