Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 231101
Nazwa zawodu: Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
Synteza zawodu: Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: ­- planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu biologii;
-­ opracowywanie i wprowadzanie nowych, skutecznych metod nauczania;
- ­ projektowanie i wdrażanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- ­ prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
- ­ przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- ­ nadzorowanie prac eksperymentalnych prowadzonych przez studentów w ramach studenckich kół naukowych;
- ­ przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
- ­ prowadzenie badań naukowych w swojej specjalności, z zakresu biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii;
- opracowywanie teorii, koncepcji i metod działania;
- ­ branie udziału w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występowanie z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych;
- ­ kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi przez podległych pracowników;
- ­ uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych uczelni;
- ­ uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej lub dydaktycznej uczelni, wydziału, instytutu czy katedry;
- ­ udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976094, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON