Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 2311
Nazwa zawodu: Nauczyciele szkół wyższych
Synteza zawodu: Nauczyciele szkół wyższych prowadzą wykłady, zajęcia seminaryjne i ćwiczenia oraz badania naukowe, doskonalą lub opracowują koncepcje, teorie i metody działania oraz publikują wyniki swoich badań, jak też przygotowują podręczniki i skrypty dla studentów.
Zadania zawodowe: - projektowanie i modyfikowanie programów nauczania i przygotowywania przebiegu studiów, zgodnie z wymogami przyszłej pracy absolwentów oraz zasadami współczesnej dydaktyki;
- wygłaszanie wykładów, sprawowanie opieki naukowej nad studentami, prowadzenie seminariów i eksperymentów laboratoryjnych;
- stymulowanie dyskusji i niezależnego myślenia wśród studentów;
- nadzorowanie prac eksperymentalnych, projektowych i praktycznych podejmowanych przez studentów;
- prowadzenie ćwiczeń, ocenianie postępów i wystawianie ocen za referaty i testy egzaminacyjne;
- kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów podyplomowych lub innych pracowników wydziału (instytutu, katedry);
- prowadzenie badań i opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania, w celu ich stosowania zarówno w gospodarce, jak i dydaktyce;
- publikowanie wyników badań naukowych, przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów;
- uczestniczenie w konferencjach i seminariach;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki budżetowej wydziału czy szkoły wyższej;
- pomaganie przy działalności wykraczającej poza sprawy programu nauczania, np. takich jak koła naukowe studentów, towarzystwa dyskusyjne;
- wykonywanie prac pokrewnych;
- nadzorowanie innych pracowników.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19949605, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON